อยากทำประกันชีวิต 2018 เลือกประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด 2561

อยากทำประกันชีวิต 2018 เลือกประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด 2561

★ อยากทำประกันชีวิต เลือกประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด 2561
♥ สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการตัดสินใจทำประกันชีวิต การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครประกันชีวิต
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ของการคุ้มครองที่คุณต้องการเสียก่อน กำหนดสิ่งที่คุณต้องการจากกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นๆ เช่น ต้องการวงเงินคุ้มครองเท่าไหร่
ทำการตรวจสุขภาพให้แน่ใจก่อนการเลือกทำประกันชีวิต เพื่อให้รู้ว่าร่างกายของคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคแบบไหน
เตือนตัวเองว่า ห้ามลืมชำระเงินค่าเบี้ยประกัน สำหรับการทำประกันชีวิตไม่ว่าแบบไหนนั้น เบี้ยประกันถือว่าเป็นเรื่องที่คุณห้ามลืมจ่ายเด็ดขาด