★ อยากทำประกันชีวิต เลือกประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด 2561
♥ สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการตัดสินใจทำประกันชีวิต การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครประกันชีวิต
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ของการคุ้มครองที่คุณต้องการเสียก่อน กำหนดสิ่งที่คุณต้องการจากกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นๆ เช่น ต้องการวงเงินคุ้มครองเท่าไหร่
ทำการตรวจสุขภาพให้แน่ใจก่อนการเลือกทำประกันชีวิต เพื่อให้รู้ว่าร่างกายของคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคแบบไหน
เตือนตัวเองว่า ห้ามลืมชำระเงินค่าเบี้ยประกัน สำหรับการทำประกันชีวิตไม่ว่าแบบไหนนั้น เบี้ยประกันถือว่าเป็นเรื่องที่คุณห้ามลืมจ่ายเด็ดขาด

อยากทำประกันชีวิต 2018 เลือกประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด 2561★★★★★ อยากทำประกันชีวิต เลือกประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด 2561 ★★★★★

 

อยากทำประกันชีวิต เลือกประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด 2561

★★★★★ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

เปิดดูสิทธิประโยชน์

 

อยากทำประกันชีวิต เลือกประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด 2561

★★★★★ แบบประกันเพื่ออนาคตของลูกน้อย

เปิดดูสิทธิประโยชน์

 

อยากทำประกันชีวิต เลือกประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด 2561

★★★★★ แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง “Smart Woman”

เปิดดูสิทธิประโยชน์

 

เตรียมพร้อมก่อนการตัดสินใจทำประกันชีวิต

การทำประกันชีวิต ไม่ว่า ประกันชีวิตแบบไหนดี ก็ตาม สิ่งที่คุณจะต้องทำเป็นอันดับแรกนั้น คือการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครประกันชีวิต เพราะบริการประเภทนี้ถึงแม้จะสมัครได้ง่าย แต่ก็มักจะมีการกำหนดเงื่อนไขการสมัครไว้อยู่ สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการตัดสินใจทำประกันชีวิต

– กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ของการคุ้มครองที่คุณต้องการเสียก่อน

แน่นอนว่าก่อนที่จะไปยังขั้นตอนอื่นๆ สิ่งแรกที่คุณต้องทำให้ลุล่วงคือ กำหนดสิ่งที่คุณต้องการจากกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นๆ เช่น ต้องการวงเงินคุ้มครองเท่าไหร่ มีการคุ้มครองกับสัญญาย่อยๆ มากน้อยแค่ไหน หรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากน้อยเพียงใด (กรณีเป็นประกันสะสมทรัพย์) จากนั้นทำการเปรียบเทียบแบบประกัน กับบริษัทต่างๆ จะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ฉบับนั้นๆ สูงสุด

– ทำการตรวจสุขภาพให้แน่ใจก่อนการเลือกทำประกันชีวิต

เพื่อให้รู้ว่าร่างกายของคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคแบบไหน ซึ่งจะมีผลต่อการทำประกันชีวิตพวกโรคร้ายแรงต่างๆ เนื่องจากกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองโรคบางชนิด ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพให้พร้อม สำหรับการทำประกัน เพื่อที่ว่าเมื่อเวลาทำจริงๆ แล้ว จะได้ไม่ต้องถูกลิดรอนสิทธิบางอย่าง ที่เกี่ยวกับโรคที่ประกันไม่คุ้มครองครับ

– เตือนตัวเองว่า ห้ามลืมชำระเงินค่าเบี้ยประกัน

สำหรับการทำประกันชีวิตไม่ว่าแบบไหนนั้น เบี้ยประกันถือว่าเป็นเรื่องที่คุณห้ามลืมจ่ายเด็ดขาด เพราะว่าอาจจะทำให้คุณต้องสูญเสียสิทธิ์บางประการไป หรือกรมธรรม์ฉบับนั้นๆ อาจเป็นโมฆะได้ ดังนั้นควรเตือนตัวเองให้ทำการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตทุกงวดอย่างมีวินัยครับ