สมัครสินเชื่อออนไลน์ 2018
★ สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันที 2561 กู้เงินด่วน รับเงินทันที
สำหรับการขอสินเชื่อออนไลน์นั้น เมื่อผ่านกระบวนการสมัครและยื่นเอกสารไปแล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาได้เลย ซึ่งระยะเวลาของแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากัน ส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และเอกสารของผู้กู้เองครับ

สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันที 2561 กู้เงินด่วน รับเงินทันที★★★★★ สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันที 2561 กู้เงินด่วน รับเงินทันที ★★★★★

สินเชื่อบุคคลซิตี้ ผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียด

 

เอกสารสมัครสินเชื่อออนไลน์ ในกรณีทำงานอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการ

การสมัครสินเชื่อออนไลน์นั้น มีความสะดวกสบายอย่างมากก็จริง เพราะเพียงแค่คุณเข้าไปกรอกข้อมูลกับทางระบบของธนาคารหรือตัวแทน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนติดต่อกลับมาอีกครั้ง ซึ่งในขั้นตอนนี้เองที่คุณจะต้องทำการยื่นเอกสารที่จำเป็นในการสมัครสินเชื่อ โดยควรเตรียมให้เรียบร้อยก่อนการยื่นสมัคร จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับคุณอย่างมาก

เอกสารที่ควรเตรียมเอาไว้ก่อนขอสินเชื่อออนไลน์ มีดังต่อไปนี้

– ใบสมัคร ที่ทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว ข้อมูลทุกประการที่ปรากฏในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด อย่าลืมว่ามันมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยครับ

– สำเนาเอกสาร ที่แสดงความมีตัวตนเป็นประชาชนที่สมบูรณ์ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาหนังสือที่แสดงถึงรายได้ของกิจการ เช่น ใบจดทะเบียนการค้า หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ เอกสารส่วนนี้ไม่ตายตัว แล้วแต่ทางธนาคารจะเรียกดู ดังนั้นควรสอบถามไปยังธนาคาร เพื่อความแน่ใจอีกครั้งครับ ว่าจะต้องใช้เอกสารหมวดนี้อย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันปัญาหขลุกขลักต่างๆ

– เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษี เช่น สำเนาข้อมูลภาษีเงินได้ล่าสุด ที่ต้องแนบพร้อมกับใบเสร็จการเสียภาษี

สำหรับการขอสินเชื่อออนไลน์นั้น เมื่อผ่านกระบวนการสมัครและยื่นเอกสารไปแล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาได้เลย ซึ่งระยะเวลาของแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากัน ส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และเอกสารของผู้กู้เองครับ

สิ่งที่อยากจะเตือนอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับเอกสาร คือควรเตรียมเอกสารตามที่ธนาคารต้องการให้พร้อม หากมีปัญหาขลุกขลัก เช่น เอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง นอกจากจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ (ตีกลับ) แล้ว อาจจะต้องเสียเวลารอเพื่อสมัครสินเชื่อใหม่รอบหน้าอีกนานหลายเดือนทีเดียว