★ เปรียบเทียบสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุด กู้เงินซื้อบ้าน ดอกเบี้ยถูกสุดๆ
♥ วิธีผ่อนบ้านแบบลดต้นลดดอก วางแผน ผ่อนบ้านหมดได้เร็วกว่าใจคิดโดยไม่รู้ตัว
หากเป็นไปได้ ให้ผ่อนจ่ายคืนมากๆ เข้าไว้ เพราะจะได้ช่วยในการลดเงินต้นให้มากขึ้น (หมายถึงหนี้จะลดลงได้เร็วขึ้น)
ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง เพื่อให้สามารถจ่ายค่าบ้านได้มากขึ้น
โปะบ้านทุกครั้งที่ทำได้ เพื่อให้ภาระหนี้ลดลงได้เร็วขึ้น สำหรับคนที่มีเงินก้อน
หากหนี้บ้านเหลือน้อยให้ปิดทิ้งไปเลย จะได้ไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่เหลืออยู่นั่นเอง

เปรียบเทียบสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุด 2018 กู้เงินซื้อบ้าน 2561 ดอกเบี้ยถูกสุดๆ★★★★★ เปรียบเทียบสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุด กู้เงินซื้อบ้าน ดอกเบี้ยถูกสุดๆ ★★★★★

เปรียบเทียบสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุด กู้เงินซื้อบ้าน ดอกเบี้ยถูกสุดๆ

สินเชื่อบ้านที่ดี สถาบันการเงิน UOB กู้เงินซื้อบ้าน ดอกเบี้ยถูกสุดๆ

คลิกสมัคร

 

★★★★★ สินเชื่อบ้านที่ดี สถาบันการเงิน UOB ชำระค่างวดได้มากกว่าปกติตั้งแต่งวดแรก บริการให้คำแนะนำคุณถึงสถานที่ ทุกวัน

 

✓ หลักเกณฑ์ผู้ขอสินเชื่อ

   • จะต้องมี สัญชาติไทย และ เป็น บุคคลธรรมดา
   • จะต้องมี รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อ เดือน
   • จะต้องมี อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว)
   • จะต้องมี อายุขั้นต่ำ 21 ปี

✓ เอกสารเพื่อการพิจารณา

 

วิธีผ่อนบ้านแบบลดต้นลดดอก วางแผน ผ่อนบ้านหมดได้เร็วกว่าใจคิดโดยไม่รู้ตัว

– หากเป็นไปได้ ให้ผ่อนจ่ายคืนมากๆ เข้าไว้

เพราะจะได้ช่วยในการลดเงินต้นให้มากขึ้น (หมายถึงหนี้จะลดลงได้เร็วขึ้น) ดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการผ่อนหนี้ให้หมดไวๆ เขาจะพยายามจ่ายให้มากกว่าที่กำหนดในแต่ละงวด เพื่อเป็นการลดส่วนของเงินต้นต่องวดให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

– ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง

แน่นอนว่าเมื่อรายรับของคุณนั้นมีไม่มากพอสำหรับการผ่อนชำระในแต่ละงวด หรือต้องการผ่อนมากกว่าที่กำหนดในแต่ละงวด ทางเลือกหนึ่งคือการปรับลดรายจ่ายส่วนอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้สามารถจ่ายค่าบ้านได้มากขึ้น หรือบางคนอาจจะนำเอาเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น ตลอดจนการเก็บออม โดยไม่ต้องมายุ่งกับเงินส่วนที่ใช้จ่ายผ่อนบ้านเลย

– โปะบ้านทุกครั้งที่ทำได้

การโปะบ้านก็คือการเอาเงินส่วนที่ไม่ใช่ที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกงวดอยู่แล้ว จ่ายเป็นก้อนเข้าไป เพื่อให้ภาระหนี้ลดลงได้เร็วขึ้น สำหรับคนที่มีเงินก้อน เช่น เงินโบนัส ค่าคอมมิชชั่น หรือจากรายได้ทางอื่น (และต้องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนั้นอย่างเร่งด่วน) และอยากหมดหนี้ไวๆ ก็ให้เอาเงินส่วนนั้นมาโปะหนี้ทุกครั้งที่ทำได้เพื่อลดเงินต้นให้ได้มากที่สุด

– หากหนี้บ้านเหลือน้อยให้ปิดทิ้งไปเลย

สำหรับคนที่ผ่อนบ้านมานาน จนเหลือหนี้น้อยแล้ว และคุณพอหาเงินก้อนมาปิดหนี้ตรงนี้ได้ ก็ควรทำเพื่อให้หนี้หมดไวๆ จะได้ไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่เหลืออยู่นั่นเอง