★ นักลงทุนมือใหม่ควรรู้ ลงทุนกองทุนรวม มีความเสี่ยง อะไรบ้าง
ความเสี่ยงจากการดำเนินการของกองทุนเอง ไม่มีอะไรแน่นอนว่าการดำเนินงานของกองทุน จะสามารถทำกำไรได้ 100% การลงทุนที่คาดว่าจะทำกำไรได้ดี อาจจะได้ไม่ตรงตามเป้า เป็นต้น
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง บางกองทุนอาจใช้เวลานานมากกว่า 1 วันในการซื้อขายกองทุน (ในต่างประเทศ มีบางกองทุนใช้เวลากว่า 5 วันทำการเลยทีเดียว)

นักลงทุนมือใหม่ควรรู้ ลงทุนกองทุนรวม มีความเสี่ยง อะไรบ้างนักลงทุนมือใหม่ควรรู้ ลงทุนกองทุนรวม มีความเสี่ยง อะไรบ้าง

ความเสี่ยงจากการดำเนินการของกองทุนเอง

แม้ว่าจะขึ้นชื่อว่า “กองทุน” แต่เอาเข้าจริงแล้วก็ถูกดำเนินงานโดย “คน” เช่นเดียวกับการที่คุณลงทุนเอง ดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรแน่นอนว่าการดำเนินงานของกองทุน จะสามารถทำกำไรได้ 100% การลงทุนที่คาดว่าจะทำกำไรได้ดี ก็อาจจะได้ไม่ตรงตามเป้า เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ความเสี่ยงตรงนี้ มักเกิดขึ้นกับกองทุนประเภท Active มากกว่ากองทุน Passive Fund ครับ

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

สำหรับความเสี่ยงข้อนี้เป็นความเสี่ยง ที่นักลงทุน ควรที่จะทำความเข้าใจเอาไว้ โดยก่อนอื่นเลยคุณควรจะต้องรู้ว่า การซื้อขายกองทุนนั้น มักจะสามารถทำได้เมื่อสิ้นสุดวันทำการเท่านั้น ดังนั้นหากคุณคิดจะซื้อขายกองทุน จำเป็นที่จะต้องรอให้ผ่าน 1 วันไปก่อน (หรือพูดง่ายๆ คือจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ) ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดช่วงเวลา ที่คุณยังไม่สามารถรับเงินได้ แม้จะสั่งขายกองทุนไปแล้วก็ตาม (ยิ่งถ้าติดวันหยุดยาวๆ ก็ยิ่งรอนานเลย) ซึ่งหากคุณร้อนเงินหรือต้องการใช้เงิน ก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงตรงจุดนี้ได้

นอกจากนั้น กองทุนรวมแต่ละแห่ง ยังมีนโยบาย ในการซื้อขายที่แตกต่างกัน บางกองทุนอาจใช้เวลานานมากกว่า 1 วันในการซื้อขายกองทุน (ในต่างประเทศ มีบางกองทุนใช้เวลากว่า 5 วันทำการเลยทีเดียว) ดังนั้นนักลงทุนที่สนใจลงทุนกับกองทุนรวม จะต้องทำใจยอมรับความเสี่ยง ตรงจุดนี้ด้วยครับ